FAQ

Bảo vệ tính riêng tư trên điện thoại như thế nào?
Quyền truy cập các thành phần điện thoại Hướng dẫn sau đây về việc thay đổi các quyền (permission) như quyền truy cập camera, danh bạ, thư viện ảnh h...
Wed, 4 Tháng 3, 2020 at 3:59 PM
Các ứng dụng hữu ích cho smartphone là gì?
1) Ứng dụng backup dữ liệu Google Drive 15GB (sao lưu ảnh, videos không giới hạn) MS OneDrive 5GB (sao lưu file văn bản) DropBox 2GB (backu...
Wed, 4 Tháng 3, 2020 at 3:57 PM